...

Jawatan Kosong Segera!

Tanggungjawab Utama:

 1. Menyediakan hidangan mengikut resepi dan arahan ketua jurumasak.
 2. Mengendalikan penyediaan bahan mentah dan stok dapur.
 3. Menjaga kebersihan dapur dan peralatan yang digunakan.
 4. Memastikan penyediaan hidangan mengikut piawaian kesihatan dan keselamatan makanan.
 5. Memberi sokongan kepada pasukan dapur dalam pelaksanaan tugas harian.
 6. Membantu dalam penyusunan hidangan semasa waktu sibuk.
 7. Mengendalikan mesin dan peralatan dapur dengan cekap.
 8. Menjaga dan mematuhi standard kualiti makanan yang ditetapkan.
 9. Melaksanakan tugas dapur lain yang diberikan oleh ketua jurumasak.

Kelayakan:

 1. Kebolehan bekerja dalam pasukan dan mampu berkomunikasi dengan baik.
 2. Rajin, teliti, dan mempunyai inisiatif sendiri.
 3. Kebolehan mengendalikan tugas dengan pantas dan efisien.
 4. Pengalaman dalam bidang makanan adalah satu kelebihan.
 5. Kebolehan bekerja dalam suasana yang sibuk dan bersedia untuk waktu kerja yang fleksibel.

Tanggungjawab Utama:

 1. Menyediakan hidangan mengikut menu dan standard syarikat.
 2. Mengambil bahagian dalam penyediaan bahan mentah dan penyimpanan stok dapur.
 3. Memastikan kebersihan dan kekemasan dapur setiap masa.
 4. Menyokong jurumasak dalam pelaksanaan tugas harian.
 5. Mengendalikan mesin dan peralatan dapur dengan cekap.
 6. Mengikut piawaian kesihatan dan keselamatan makanan semasa penyediaan hidangan.
 7. Memberi kerjasama dalam penyediaan hidangan semasa waktu sibuk.
 8. Menjalankan tugas dapur lain yang diberikan oleh ketua jurumasak.

 

Kelayakan:

 1. Kebolehan bekerja dalam pasukan dan mampu berkomunikasi dengan baik.
 2. Rajin, teliti, dan mempunyai inisiatif sendiri.
 3. Kebolehan mengendalikan tugas dengan pantas dan efisien.
 4. Pengalaman dalam bidang makanan adalah satu kelebihan.
 5. Kebolehan bekerja dalam suasana yang sibuk dan bersedia untuk waktu kerja yang fleksibel.

Tanggungjawab Utama:

 1. Menyediakan minuman kopi berkualiti tinggi mengikut standard syarikat.
 2. Memberikan perkhidmatan pelanggan yang mesra dan efisien.
 3. Memastikan kawasan kafeteria sentiasa bersih dan kemas.
 4. Menjaga stok bahan mentah dan memastikan kecukupan bekalan untuk operasi harian.
 5. Mengendalikan mesin kopi dan peralatan lain dengan cekap.
 6. Memastikan penyediaan dan penyajian minuman mengikut prosedur yang ditetapkan.
 7. Memberi nasihat kepada pelanggan mengenai pilihan minuman dan menu kafe.
 8. Memantau kualiti kopi dan membuat penyesuaian jika diperlukan.
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain seperti yang diberikan oleh pengurus kafe.

Kelayakan:

 1. Pengalaman dalam bidang kopi atau perkhidmatan pelanggan adalah satu kelebihan.
 2. Kebolehan berkomunikasi dengan baik dan bersikap mesra.
 3. Mempunyai pengetahuan asas tentang jenis kopi dan cara penyediaan.
 4. Rajin, teliti, dan mempunyai inisiatif sendiri.
 5. Mampu bekerja dalam suasana yang sibuk dan bertekanan.

Tanggungjawab Utama:

 1. Menerima bayaran dari pelanggan dengan tepat dan cekap.
 2. Merekodkan transaksi jualan dan pembayaran dengan teliti.
 3. Memberi resit kepada pelanggan sebagai pengesahan pembayaran.
 4. Memastikan keadaan duit tunai sentiasa seimbang dan mencukupi.
 5. Memberi perkhidmatan pelanggan yang mesra dan profesional.
 6. Menjaga kawasan kaunter pembayaran agar sentiasa bersih dan kemas.
 7. Membantu pelanggan dengan pertanyaan berkaitan bayaran dan produk.
 8. Melaksanakan tugas-tugas tambahan seperti penyelenggaraan kaunter dan pengiraan kembalian.
 9. Berkolaborasi dengan pasukan lain dalam menjaga operasi harian.

 

Kelayakan:

 1. Kebolehan berkomunikasi dengan baik dan bersikap mesra.
 2. Teliti dalam merekodkan transaksi dan mengendalikan wang tunai.
 3. Kebolehan menguruskan tugas dalam suasana yang sibuk.
 4. Kebolehan menggunakan sistem pembayaran dan mesin kaunter.
 5. Rajin dan berinisiatif.

Tanggungjawab Utama:

 1. Merancang, melaksanakan, dan menguruskan kempen pemasaran digital.
 2. Menyediakan strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan pengenalan jenama dan jualan.
 3. Menguruskan laman web, media sosial, dan platform digital lain untuk memastikan kemas kini berkala dan kandungan yang relevan.
 4. Menganalisis data pemasaran digital untuk menilai keberkesanan kempen dan menyediakan laporan prestasi.
 5. Menjalin kerjasama dengan agensi pemasaran digital, pengiklan, dan pihak luar yang berkaitan.
 6. Membangunkan dan melaksanakan strategi pemasaran melalui e-mel dan pemasaran berpusat pengguna.
 7. Menyusun kandungan digital seperti grafik, teks, dan video.
 8. Mengetahui dan mengikuti trend terkini dalam pemasaran digital dan teknologi.
 9. Menyelenggara pematuhan undang-undang dan dasar privasi dalam aktiviti pemasaran digital.

 

Kelayakan:

 1. Pengalaman dalam bidang pemasaran digital adalah satu kelebihan.
 2. Pengetahuan yang kukuh tentang strategi pemasaran digital dan platform-media sosial.
 3. Kebolehan analisis data dan menggunakan alat analitik digital.
 4. Kreatif, inovatif, dan mempunyai kemahiran reka bentuk grafik adalah satu kelebihan.
 5. Kebolehan berkomunikasi dengan baik dan bekerjasama dalam pasukan.
 6. Kebolehan mengendalikan beberapa tugas secara serentak.

Tanggungjawab Utama:

 1. Melaksanakan aktiviti jualan untuk mencapai matlamat jualan yang ditetapkan oleh syarikat.
 2. Mencari peluang baru dan menjalin hubungan dengan pelanggan sedia ada.
 3. Menghasilkan cadangan penjualan, membuat rancangan pemasaran, dan menyusun strategi jualan.
 4. Memberikan perkhidmatan pelanggan yang berkualiti tinggi dan menjawab pertanyaan pelanggan.
 5. Menjalankan lawatan dan perbincangan jualan dengan pelanggan potensial.
 6. Membina hubungan baik dengan pelanggan untuk meningkatkan jualan berulang.
 7. Mengumpul maklumat pasaran dan memberikan maklum balas kepada pengurusan tentang trend dan keperluan pelanggan.
 8. Merekod dan melaporkan aktiviti jualan secara berkala.
 9. Mematuhi dasar dan prosedur syarikat dalam menjalankan tugas harian.

 

Kelayakan:

 1. Pengalaman dalam bidang jualan adalah satu kelebihan.
 2. Kebolehan berkomunikasi dengan baik dan bersikap mesra.
 3. Kebolehan bernegosiasi dan mempunyai kemahiran pujuk rayu yang baik.
 4. Mampu bekerja secara berdikari dan dalam pasukan.
 5. Kebolehan menguruskan masa dengan cekap dan bekerja di bawah tekanan.
 6. Pemahaman yang baik tentang produk atau perkhidmatan yang dijual.
 7. Kebolehan menggunakan perisian komputer dan aplikasi perkilangan.

Lokasi Restoran Kami

Mohon Sekarang!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.